Добродошли на сајт наше школе!


Сазнајте све о нашој школи, успесима наших ученика и наставника. ДОБРОДОШЛИ!

Get Adobe Flash player

raspored casova

raspored zvonjenja

obavestenje za roditelje

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛАВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА 

Правилник о накнади трошкова запослених

Правилник о заштити података личности

Одлука о именовању лица за заштиту података личносту

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ "Свети Сава" Суботинац

Статут 2018.

Пословник о раду школског одбора

Правилник о раду школе

Пословник о раду комисије

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности запослених

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Правила понашања у школи

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА 

Правилник о безбедности и здрављу на раду

 

 

 

Учење на даљину

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar

Ministarstvo prosvete nauke I tehnoloskog razvoja 360x300

293707 463123263779868 913112796 n

Copyright © 2023 ОШ" Свети Сава" Суботинац  Rights Reserved.